Vision for Kålormen (PPO)

 

Kålormen vil være det bedste tilbud til børn 0-3 år - målt på glade børn, der har højt selvværd og søger at lære.  

Kålormen vil give børnene mulighed for at udforske, lege og lære gennem naturen, kærlig omsorg og anerkendelse.

 

Læreplaner med de 6 temaer - og hvordan vi arbejder med dem:

Læreplanerne skal:

Give rum for leg, læring og udvikling · Modvirke den negative sociale arv · Beskrive mål, aktiviteter og metoder · Beskrive hvordan udsatte børns læring understøttes · Sikre en harmonisk overgang til andet dagtilbud.

Læreplanerne bliver brugt også i børnehaverne - og børnene vil derfor kunne genkende temaerne, når tiden kommer til, at vores private pasningsordning skal erstattes af noget nyt. Dette giver en tryggere periode - som ellers kan være lidt turbulent for barnet.

Herunder er de 6 temaer - og ved at klikke på hvert tema, kan du læse mere om, hvordan jeg/vi vil bruge læreplanerne i dagligdagen sammen med børnene.

Naturen og naturfænomener

Sprog og sproglig udvikling

Krop og bevægelse

Sociale kompetencer

Alsidig personlig udvikling

Kulturelle udtryksformer og værdier

Privat Pasningsordning - Natur - Kolding .......... Privat Pasningsordning - Natur - Kolding